Taisyklės

„Lota.lt“ Prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės

  1. Bendrosios Nuostatos 1.1. „Lota.lt“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės). 1.2. Klientas prieš užsiregistravimą Parduotuvėje privalo susipažinti su Taisyklėmis. 1.3. Užsiregistravęs vartotojas ir suformavęs užsakymą tampa Klientu, įgyjantis Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas. 1.4. Pardavėjas turi teisę apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jei Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų. 1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos.

  2. Kliento Asmens Duomenys 2.1. Užsiregistravimo metu Klientas pateikia reikalingus asmens duomenis. 2.2. Kliento sutikimas, kad Pardavėjas gali tvarkyti jo asmens duomenis pagal šias Taisykles. 2.3. Kliento įsipareigojimas saugoti savo prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų trečioms šalims. 2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse.

  3. Pirkimo-Pardavimo Sutartis 3.1. Užsakymo patvirtinimas prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. 3.2. Sutartis laikoma įvykdyta, kai Klientas atsiskaito už prekes ir jas gauna. 3.3. Kiekvienas užsakymas sudaro naują pirkimo-pardavimo sutartį.

  4. Apmokėjimo Tvarka 4.1. Prekės kainos nurodytos Parduotuvėje yra galutinės. 4.2. Transportavimo mokestis nurodomas suformavus užsakymą. 4.3. Įvairūs atsiskaitymo būdai pateikiami Parduotuvėje.

  5. Prekių Užsakymas 5.1. Prekių pasirinkimas ir krepšelio tvarkymas. 5.2. Informacija apie prekių prieinamumą. 5.3. Prekių kiekio krepšelyje keitimas.

  6. Prekių Pristatymo Sąlygos 6.1. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. 6.2. Klientas gauna sąskaitą faktūrą kartu su prekėmis.

  7. Prekių Garantijos 7.1. Pardavėjas garantuoja, kad prekės atitinka įprastus kokybinius reikalavimus. 7.2. Atsakomybės neprisiimama dėl prekės išvaizdos neatitikimo realybei.

  8. Prekių Grąžinimas 8.1. Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos. 8.2. Grąžinimo atveju pristatymo mokesčiai tenka Klientui ar Pardavėjui, priklausomai nuo situacijos.

  9. Šalių Teisės, Pareigos ir Atsakomybė 9.1. Kliento teisės ir pareigos. 9.2. Pardavėjo teisės ir pareigos. 9.3. Atsakomybės sąlygos ir nuostolių atlyginimas.

  10. Kitos Nuostatos 10.1. Informacijos naudojimo taisyklės. 10.2. Taisyklės paremtos LR teisės aktais. 10.3. Ginčų sprendimo būdai.